The Future in Our Hands

when

05 November 2020
16:30 - 17:30

where

Wales

type

Talk

hosted by

Extinction Rebellion Cymru

REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/127204743813

THE FUTURE IN OUR HANDS: MOVING BEYOND POLITICS AS USUAL IN A TIME OF CLIMATE CRISIS

Our civilisation is deeply within the trajectory towards collapse, and the window for a meaningful response grows narrower by the day…

We are glad to host Dr. Aaron Thierry of Cardiff University, who will give us his views as part of our Fringe Event for Wales Climate Week!

Dr. Thierry starts from the perspective that a real societal response can only occur if we take an unflinching view of the converging crises facing us.

This talk provides an overview of the latest climate and ecological science and the implications for governance in the 21st century, in Wales and beyond. The talk goes on to explore how far political reality has become divorced from physical reality and offers a new paradigm that may be able to heal the divide and open a bold pathway to necessary action.

All are welcome as we livestream this event at 4:30pm on Thursday 5th November. See you there!

Mae ein gwareiddiad yn bell ar y llwybr tuag at chwalfa, ac mae’r ffenestr ar gyfer ymateb ystyrlon yn mynd yn gulach fesul dydd …

Rydym yn falch o gael Dr. Aaron Thierry o Brifysgol Caerdydd, a fydd yn rhoi ei farn i ni fel rhan o’n Digwyddiad Ymylol ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru!

Mae Dr. Thierry yn cychwyn o’r safbwynt na all y gymdeithas ymateb go iawn oni bai ein bod yn edrych yn onest ac yn ddewr ar yr argyfyngau sy’n dod gyda’i gilydd i’n hwynebu.

Mae’r sgwrs hon yn rhoi trosolwg o wyddoniaeth hinsawdd ac ecolegol ddiweddaraf a’r goblygiadau i lywodraethu yn yr 21ain ganrif, yng Nghymru a thu hwnt. Aiff y sgwrs ymlaen i drafod i ba raddau y mae realiti gwleidyddol wedi ymbellhau oddi wrth realiti ffisegol ac yn cynnig patrwm newydd a allai gau’r rhwyg ac agor llwybr beiddgar i’r gweithredu angenrheidiol.

Mae croeso i bawb wrth i ni ffrydio’r digwyddiad hwn yn fyw cam 4:30pm ddydd Iau 5ed Tachwedd. Fe welwn ni chi yno!

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/3501536319889948/

See other events

Sign up for news