Rebel Without Borders – Opstand voor het Leven

when

From:
07 October 2019

Until:
15 October 2019

Time:
07:00 – 06:30

where

Museumbrug, Amsterdam

type

Action

hosted by

Extinction Rebellion NL

****English follows Dutch****

Vanaf maandag 7 oktober ‘s morgens vroeg starten we met duizenden rebellen een dagenlange REBELLIE in het centrum van Amsterdam. De Nederlandse overheid doet niet genoeg tegen de klimaat- en ecologische crises. Extinction Rebellion wil dat de overheid de klimaatcrisis erkent en van daaruit meer doet om haar eigen burgers en al het leven op aarde te beschermen. Doe mee, organiseer mee en kom in opstand voor het leven. In Amsterdam gaan we op een vreedzame, creatieve en veilige manier op de Museumbrug, voor het Rijksmuseum een grootschalige, dagenlange blokkade organiseren. Om zo de druk op de landelijke politiek te verhogen aan al onze 3 eisen tegemoet te komen. Wie wij zijn en waarom we dit doen vind je hier: https://extinctionrebellion.nl/

Neem vanaf 7 oktober vrij van je werk, school en alle andere verplichtingen. Rebelleer met ons mee, iedereen is welkom!

Extinction Rebellion is een geweldloze, sociaal politieke beweging met mensen zoals jij en ik. Deze opstand is een internationale rebellie. In meer dan vijftig landen in honderden steden zullen rebellen overal disruptieve acties voeren om het economisch verkeer te ontregelen met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. De grenzen van onze planeet die klimaatverandering en dreigend verlies van biodiversiteit niet meer aankan worden binnen twaalf jaar bereikt. Daarom is het noodzakelijk voor velen van ons om tijdens Rebel without Borders desnoods gearresteerd te worden om onze eisen kracht bij te zetten.

Voor de organisatie zijn heel veel mensen nodig. Schrijf je hier https://actionnetwork.org/forms/rebel-without-borders-amsterdam-geef-input in als jij mee wil helpen en tijd vrij wil maken. We verwachten een interessant programma en zoeken mensen voor de logistiek, artistieke organisatie, het (social) mediateam, juridische ondersteuning, slaapplekken, tekstschrijvers, documentairemakers, programmering, mentale ondersteuning, crowdfunding, materialen voor een podium, ja alles wat je maar kan bedenken is nodig.

— English —

From Monday, October 7, early in the morning, we start with thousands of rebels in the centre of Amsterdam and RISE! The Dutch government is not doing enough to deal with the climate and ecological crises. Extinction Rebellion wants the government to acknowledge the climate crisis and do more to protect its own citizens and all life on earth. Join in, organize and revolt for life. In Amsterdam, we are going to organise a large-scale blockade lasting several days on the Museumbrug, in front of the Rijksmuseum in a peaceful, creative and safe manner. In order to increase the pressure on national politics to meet all 3 of our demands. Who we are and why we do this can be found here: https://extinctionrebellion.nl/

As of October 7, take time off from work, school and all other obligations. Rebel with us, everyone is welcome!
Extinction Rebellion is a non-violent, social political movement with people like you and me. This uprising is an international rebellion. In more than fifty countries in hundreds of cities, rebels everywhere will carry out disruptive actions to disrupt economic relations with actions of civil disobedience. The limits of our planet that climate change and imminent loss of biodiversity can no longer be reached within twelve years. Therefore it is necessary for many of us to be arrested during Rebel without Borders, if necessary, in order to reinforce our demands.

A lot of people are needed for the organisation. Register here at https://actionnetwork.org/forms/rebel-without-borders-amsterdam-geef-input if you want to help and make time available. We expect an interesting program and are looking for people for logistics, artistic organization, the (social) media team, legal support, sleeping places, copywriters, documentary makers, programming, mental support, crowdfunding, materials for a stage, yes all you can think of is needed.

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/1877626222340263/

See other events

Sign up for news