Hope from Despair – Transforming Delusion to Action

when

04 November 2020
19:00 - 20:30

where

Wales

type

Talk

hosted by

Extinction Rebellion Cymru

REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/127203409823

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
– Leonard Cohen

Peel away the layers of naïve hope and unfounded optimism and the mitigation challenge posed by the Paris Agreement demands a rapid and profound re-shaping of society.

The models used in the mitigation agenda employ evermore exotic and speculative technologies to remain politically palatable, but the arithmetic of emissions tells us that carbon equality is the only way forward. Dress it up however we may like, the Paris Agreement is ultimately a rationing issue. Until we are prepared to acknowledge this, we will continue our reckless pathway towards a 3-5°C future. Against such a depressing backdrop, does the rapid emergence of progressive factions and the heightened profile of climate change suggest that cracks are starting to show, with the prospect of new light?

We are fortunate to host Professor Kevin Anderson (Universities of Manchester, UK and Uppsala, Sweden) as part of our Fringe Event for Wales Climate Week!

Professor Anderson will explain how international ‘climate leaders’ are actively choosing to fail, and by a huge margin. He will use his years of experience informing policy-makers to explore the extent and the urgency of the political change we need.

We’ll be live-streaming this event at 7pm on Wednesday 4th November. See you there!

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
– Leonard Cohen

O dynnu’r haenau o obaith naïf a’t optimistiaeth ddi-sail, mae’r her liniaru a godir gan Gytundeb Paris yn gofyn am ail-lunio’r gymdeithas yn gyflym ac yn ddwys.

Mae’r modelau a ddefnyddir yn yr agenda liniaru yn defnyddio technolegau egsotig a hapfasnachol i aros yn wleidyddol derbyniol, ond mae rhifyddeg allyriadau yn dangos i ni mai cydraddoldeb carbon yw’r unig ffordd ymlaen. Ei addurno sut bynnag yr hoffem, mater o ddogni yw Cytundeb Paris yn y pen draw. Hyd nes y byddwn yn barod i gydnabod hyn, byddwn yn parhau â’n llwybr di-hid tuag at ddyfodol 3-5°C. Yn erbyn cefndir mor ddigalon, a yw ymddangosiad cyflym carfannau blaengar, a phroffil uwch i newid yn yr hinsawdd, yn awgrymu bod craciau’n dechrau dangos, gyda’r gobaith o oleuni newydd?

Rydym yn ffodus i gael yr Athro Kevin Anderson (Prifysgolion Manceinion ac Uppsala, Sweden) fel rhan o’n Digwyddiad Ymylol ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru!

Bydd yr Athro Anderson yn egluro sut mae ‘arweinwyr hinsawdd’ rhyngwladol yn mynd ati i ddewis methu, a methu’n ysgubol. Bydd yn trafod maint a brys y newid gwleidyddol sydd ei angen, gan ddefnyddio ei flynyddoedd o brofiad o roi gwybodaeth i lunwyr polisi.

Byddwn yn ffrydio’r digwyddiad hwn yn fyw am 7yh. ddydd Mercher 4ydd Tachwedd. Fe welwn ni chi yno!

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/360328478513033/

See other events

Sign up for news