Gŵyl Gwrthryfel XR Rebel Rising

when

From:
13 September 2019

Until:
15 September 2019

Time:
16:00 – 19:00

where

Ty-Gwyn Campsite and Holiday Livery, Borth, United Kingdom

type

Activity

hosted by

Gogledd Cymru XR North Wales News and Events

[Cymraeg/ English]

Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru!

P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl!

• Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu
• Sgyrsiau gan Arbenigwyr
• Cynulliadau’r Bobl
• Cerddoriaeth a Dawns
• Gweithdai Creadigol
• Gweithgareddau i Blant
• Bwyd a Diod o ffynonellau cynaliadwy
• Ymlacio ac Adfywio
• Paratoadau ar gyfer Gwrthryfel yr Hydref!

Tocyn penwythnos cyffredinol: £20
Tocyn penwythnos gostyngol cyflog isel: £10
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn yn eu harddegau): £40
Iau na 12 am ddim

Dewch â’ch offer gwersylla!

Mae’r tocyn yn cynnwys:

•Bws gwennol rhwng yr orsaf reilffordd a’r safle
•Maes pebyll a mynediad i gyfleusterau gwersylla
• Prydau addas i figaniaid a llysieuwyr am y penwythnos cyfan o Gegin XR Cymru sy’n ddibynnol ar roddion!

Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a’r gwyliau eraill sydd am ddigwydd ar draws y DU, ewch at: https://rebelrising.co.uk/

An XR training festival to unite Wales!

Whether you’re a seasoned rebel or discovering XR for the first time, join us to get together, get trained, get organised…and have fun!

• Training in Nonviolent Direct Action and Communication
• Talks from Experts
• People’s Assemblies
• Creative Workshops
• Activities for Kids
• Sustainably-sourced Food and Beverages
• Relaxation and Regeneration
• Preparations for the Autumn Rebellion!

Weekend standard ticket: £20
Weekend lower-wage concession ticket: £10
Family ticket (2 adults and 2 teens): £40
Under 12s go free

Bring your camping gear!

Tickets include:
• Shuttle bus between the train station and site
• Tent pitch and access to campsite facilities
• Vegan and vegetarian-friendly meals for the whole weekend from our volunteer-run XR Cymru Kitchen!

For more information about the festival and others set to happen all over the UK, visit: https://rebelrising.co.uk/

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/366785270650842/

See other events

Sign up for news