Can Democracy Save the Future?

when

02 November 2020
19:00 - 01:00

where

Wales

type

Talk

hosted by

Extinction Rebellion Cymru

REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/127198858209

Governments the world over are failing to meet their own climate targets, committing to ecocide and extinction.

Why?

Join us as Professor Graham Smith explores this question, kicking off XR Cymru’s Fringe Event for Wales Climate Week!

This week will put the spotlight on many of the technological solutions to the Climate and Ecological Emergency, but we know these are useless without political solutions to facilitate them.

Professor Smith will discuss how the limits of our democracy have caused the converging crises we now face. He will then explore how Citizen’s Assemblies might be the key to bringing humanity back from the brink of collapse, into a brighter future, chosen by everyone.

All are welcome to join us at 7pm on Monday 2nd November as we livestream this talk. We’ll see you there!

Mae llywodraethau ledled y byd yn methu â chyrraedd eu targedau hinsawdd eu hunain, gan ymrwymo i ecoladdiad a difodiant.

Pam?

Ymunwch â ni wrth i’r Athro Graham Smith drafod y cwestiwn hwn, gan gychwyn Digwyddiadau Ymylol XR Cymru ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru!

Bydd yr wythnos hon yn rhoi sylw i lawer o’r atebion technolegol i’r Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol, ond rydym yn gwybod bod y rhain yn ddiwerth heb atebion gwleidyddol i’w hwyluso.

Bydd yr Athro Smith yn trafod sut mae terfynau ein democratiaeth wedi achosi’r argyfyngau sy’n dod gyda’i gilydd i’n hwynebu nawr. Yna bydd yn edrych ar sut y gallai Cynulliadau Dinasyddion fod yn allweddol i ddod â dynoliaeth yn ôl o ddibyn chwalfa, i ddyfodol mwy disglair, a ddewisir gan bawb.

Mae croeso i bawb ymuno â ni am 7yh nos Lun 2il Tachwedd wrth i ni ffrydio’r sgwrs hon yn fyw. Fe welwn ni chi yno!

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/686536995327209/

See other events

Sign up for news