Beyond Hope – A Horizon Beckoning

when

04 November 2020
17:15 - 01:00

type

Talk

hosted by

Extinction Rebellion Cymru

REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/127205546213

There are times when the worst is not a possibility but a tragic reality. When hope bleeds away and we find ourselves engulfed in fear, and trepidation. What happens then? Who are we when the cavalry fail to arrive, or Gandalf is unexpectedly delayed, and darkness, like spilt oil, slithers towards our fragile shoreline?

Mac Macartney explores the borderlands of the unseen, the unheard, and the unknown; the gold buried deep in the dragon’s den.

We are glad to to host the renowned international speaker, writer and change-maker, Mac Macartney, who will be giving this talk as part of our Fringe Event for Wales Climate Week!

All are welcome to join us on Wednesday 4th November at 17:15. We’ll see you there!

Mae yna adegau pan nad yw’r gwaethaf yn bosibilrwydd ond realiti trasig. Pan fydd gobaith yn gwaedu ac yr ydym yn ymgolli mewn ofn a gofid. Beth sy’n digwydd wedyn? Pwy ydyn ni pan fydd y marchfilwyr yn methu â chyrraedd, neu mae Gandalf yn cael ei oedi’n annisgwyl, a’r tywyllwch, fel olew wedi’i ollwng, yn llithro tuag at ein traethlin fregus?

Mae Mac Macartney yn crwydro gororau’r anweledig, yr anghlyw, a’r anhysbys; yr aur sy wedi’i gladdu’n ddwfn yn ffau’r ddraig.

Rydym yn falch o groesawu’r siaradwr rhyngwladol, awdur a gwneuthurwr newid enwog, Mac Macartney, a fydd yn rhoi’r sgwrs hon fel rhan o’n Digwyddiad Ymylol i Wythnos Hinsawdd Cymru!

Mae croeso i bawb ymuno â ni ddydd Mercher 4ydd Tachwedd am 17:15. Fe welwn ni chi yno!

See and share the Facebook event

https://www.facebook.com/events/431092684542440/

See other events

Sign up for news